Enerji Yöneticisi (enerji yönetim hizmeti)

Enerji verimliliği kanunu ile 10.000 m²den fazla kapalı kullanım alanı bulunan kamu binaları ve 20.000 m² den fazla kapalı kullanım alanı bulunan özel ticari binaların enerji yöneticisi çalıştırmaları zorunlu hale getirilmiştir. Binanız için enerji yöneticisi görevlendirmeyen bina yönetimleri için cezai yaptırımlar söz konusudur.

Bina enerji yöneticileri makine, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği diplomasına sahip ve enerji yöneticisi eğitimi almış olmalıdır.

Personel olarak kurum binalarında enerji yöneticisi istihdam edilebilir veya alternatif olarak enerji verimliliği danışmanlık (EVD) şirketlerinden enerji yöneticiliği hizmeti alınabilir.

Hizmet alımının personel çalıştırmaya oranla daha düşük maliyete neden olacağı görüşündeyiz.