Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı Eğitimi

Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi konusunda Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi veriyor, EKB Uzmanları yetkilendiriyoruz.

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi altı (6) saat teorik, oniki (12) saat uygulama eğitim olmak üzere toplam onsekiz (18) saat sürmektedir.

Eğitime %95 katılım zorunludur.

Eğitim sonunda gerçekleştirilecek çoktan seçmeli sınavda %70 başarı sağlanmalıdır.

Eğitime katılabilmek için; mimar, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, makine mühendisi  lisans diploması ve proje çizimi ile ilgili meslek odasından alınmış yetki (SMM, İTB vb.) belgesi sahibi olmak ön şarttır.

Sınavda başarılı olan kursiyerlere Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Kimliği ve BEB-Tr sistemine giriş yapabilecekleri kullanıcı-şifre verilmektedir.