Enerji kimlik belgesi nasıl alınır ?

Enerji kimlik belgesi almak için 2a'ya başvuru yapılmalıdır. Enerji kimlik belgesi için daire sayısı ve daire büyüklükleri dikkate alınarak sözleşme hazırlanır. Sözleşme imzalandıktan sonra binaya ait mimari, mekanik ve elektrik projeleri temin edilir. Binaya iat projeler temin edilemiyor ise bina için roleve çalışması gerçekleştirilmedir.

Projeler üzerinde bulunan veriler kullanılarak belirlenen enerji tüketim sınıfını gösteren enerji kimlik belgesi "2a Enerji" tarafından düzenlenir, onaylanır ve bina yönetimine teslim edilir. Enerji kimlik belgesinin bir nüshası bina girişine asılmalıdır.

Enerji kimlik belgeleri talebe göre istenilen sayıda çoğaltılabilir.

Düzenlenen enerji kimlik belgelerinin geçerlilik süresi on (10) yıldır. Süresi dolan enerji kimlik belgeleri yenilenmelidir.

Enerji kimlik belgesi ne zaman alınır ?

Enerji kimlik belgesi almak için mevcut binalar için 2020 yılına kadar süre verilmiştir. Ancak yakın zaman diliminde mevcut binaların enerji sınıfı ile ilgili sınırlama getirilecek ve enerji tüketim sınıfları kötü olan binaların iyileştirilmesi zorunlu hale getirilecektir. Bu durumda binada yapılacak revizyon maliyetlerinin ödenmesini kolaylaştırmak için enerji kimlik belgesini vakit kaybetmeden almak ve durum değerlendirmesi yaparak 2020 yılına kadar binayı istenilen enerji tüketim seviyesini sağlayacak şekilde tadil etmek tadilat ödemelerinin rahat yapılmasını sağlayacaktır.

Ayrıca enerji kimlik belgesi ile enerji tüketim sınıfının iyi olduğunu kanıtlayan binalar için vergi indirimleri uygulanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Enerji verimliliği kanununda alım satım ve kiralama işlemlerinde enerji kimlik belgesinin alıcı veya kiracıya verilmesi gerekliliğine değinilmektedir. Yani yakın zamanda enerji kimlik belgesi bulunmayan konut ve binaların satışı ve kiralanması mümkün olmayacaktır.

Sahte enerji kimlik belgelerine dikkat !

Mevcut binalara enerji kimlik belgesi düzenleyebilmek için enerji verimliliği danışmanlık şirketi yetkisi alınmalıdır. Yeni binalara EKB düzenlemek için yetkilendirilmiş uzmanlar mevcut binalara enerji kimlik belgesi düzenleyemezler. Ancak bilgi eksikliğinden veya kasıtlı olarak yetkisiz kişiler tarafından mevcut binalar için düzenlenmiş enerji kimlik belgeleriyle karşılaşılmaktadır. Bu belgeler geçersizdir ve yetkili kurumlar tarafından kabul görmemektedir. Bu konuda hassas olmanızı, enerji kimlik belgesi almak için görüştüğünüz kurumun yetkilerini muhakkak kontrol etmenizi öneriyoruz.

Yetkili kurumlar ile ilgili bilgi almak için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Enerji kimlik belgesi almak için mantolama yaptırmak zorunlu değildir !

Müşterilerimizin bildirimlerinde bazı mantolama işi yapan işletme ve/veya kişilerin, "enerji kimlik belgesi almanız zorunlu, enerji kimlik belgesi alabilmek için de mantolama yaptırmak zorundasınız." şeklinde beyanatta bulunduklarını öğrendik. Bu yaklaşım kesinlikle hatalıdır. Şu an için mevcut binalar için enerji kimlik belgesi ile mevcut durum analiz edilmekte ve kötü olsa bile enerji tüketim sınıfı belirlenerek belgelendirilmektedir. Yapılacak yasal düzenlemeler ile enerji tüketim sınıfı kötü binalardan iyileştirme istenilebilir ancak bu durum enerji kimlik belgesinin alınması için engel teşkil etmez.